Zgłoszenia sierpień 2021 SMPJ Standard B

Zawody Szybowcowe

Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
1 Jerzy Mikołajczyk SAZM 98 Ls 4
2 Jan Wojewoda Aeroklub Nadwiślański 102 TBD
3 Martin Przybysz Aeroklub Nadwiślański 73 Jantar
4 Sebastian Cielma Aeroklub Ziemi Zamojskiej 42 Jantar std3
5 Michał Okoń Aeroklub Ziemi Zamojskiej 100 SZD 41A Jantar std
6 Maciej Kowalski Aeroklub Kielecki 36 Jantarł
7 Filip Durda Aeroklub Kielecki/KNS Bezmiechowa 47 Jantar Standard 3
8 Tomasz Kurowski Aeroklub Krakowski 101 DG-101G