Zgłoszenia sierpień 2021 SMPJ Standard B

Zawody Szybowcowe

Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
1 Wiktor Czubski Aeroklub Ziemi Zamojskiej/LAW 56 TBD
2 Oskar Glegoła Aeroklub Ostrowski 175 Jantar std. 3
3 Adam Biały Warszawa 140 Jantar Standard 3
4 Wiktor Łaciński Aeroklub Ostrowski 45 Brawo 2021.07.15
5 Dominika Domańska Aeroklub Warszawski 262 SZD 55 2021.07.15
6 Barbara Butrym Aeroklub Słupski 161 Jantar Std 2 2021.05.24
7 Julian Izydorczak Warszawski 111 ASW 20f
8 Karol Snapko Nadwiślański 39 Jantar .
9 Marek Chrunik Aeroklub Ziemi Zamojskiej 0 SZD-48 Jantar Standard 2 2021.07.28
10 Kordian Sitko Aeroklub Ostrowski 151 Jantar
11 Wiktoria Zawadzka Aeroklub Leszczyński 126 Jantar std. .
12 Antoni Zawirski Aeroklub Leszczyński 152 Jantar std 2
13 Jakub Kaczorowski Aeroklub Włocławski/Nasz Aeroklub/KNL TEAM 60 Jantar Std 3
14 Jan Wojewoda Aeroklub Nadwiślański 102 TBD 2021.07.19
15 Martin Przybysz Aeroklub Nadwiślański 73 Jantar
16 Sebastian Cielma Aeroklub Ziemi Zamojskiej 42 Jantar std3 2021.07.28
17 Michał Okoń Aeroklub Ziemi Zamojskiej 100 SZD 41A Jantar std .
18 Maciej Kowalski Aeroklub Kielecki 36 Jantarł 2021.04.14
19 Filip Durda Aeroklub Kielecki/KNS Bezmiechowa 47 Jantar Standard 3
20 Tomasz Kurowski Aeroklub Krakowski 101 DG-101G