Zgłoszenia sierpień 2021 SMPJ Standard B

Zawody Szybowcowe

Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
1 Julian Izydorczak Warszawski 111 ASW 20f
2 Karol Snapko Nadwiślański 39 Jantar
3 Daniel Krupniewski Aeroklub Nadwiślański 174 TBD
4 Marek Chrunik Aeroklub Ziemi Zamojskiej 0 SZD-48 Jantar Standard 2
5 Kordian Sitko Aeroklub Opolski 151 Jantar
6 Wiktoria Zawadzka Aeroklub Leszczyński 126 Jantar std.
7 Antoni Zawirski Aeroklub Leszczyński 152 Jantar std 2
8 Jakub Kaczorowski Aeroklub Włocławski/Nasz Aeroklub/KNL TEAM 60 Jantar Std 3
9 Jan Wojewoda Aeroklub Nadwiślański 102 TBD
10 Martin Przybysz Aeroklub Nadwiślański 73 Jantar
11 Sebastian Cielma Aeroklub Ziemi Zamojskiej 42 Jantar std3
12 Michał Okoń Aeroklub Ziemi Zamojskiej 100 SZD 41A Jantar std
13 Maciej Kowalski Aeroklub Kielecki 36 Jantarł 14.04.2021
14 Filip Durda Aeroklub Kielecki/KNS Bezmiechowa 47 Jantar Standard 3
15 Tomasz Kurowski Aeroklub Krakowski 101 DG-101G