Zgłoszenia sierpień 2021 SMPJ Klub B

Zawody Szybowcowe

Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
1 Marta Biała Aeroklub Ostrowski 228 Junior
2 Sebastian Kołomański Aeroklub Kielecki 0 SZD-51-1 Junior