Zgłoszenia czerwiec 2021 18m + 15m

Zawody Szybowcowe

Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
1 Maciej Adamski Leszno 34 LAK19T
2 Tomasz Rubaj Aeroklub Gliwicki 2 ASG 29 18m
3 Dariusz Pietraszkiewicz Szybowcowy Szczecin 153 DG808
4 Janusz Centka Leszczyński / KKGT 9 ASG 29E 7.05.2021
5 Łukasz Grabowski Aeroklub Włocławski / KKGT 6 Diana 2 7.05.2021
6 Łukasz Błaszczyk Ostrów 7 Discus 2a
7 Andy Smielkiewicz Leszno 29 ASG29E 12.05.2021
8 Zdzisław Bednarczuk Bielsko-Biała 42 Js3 2021.02.26
9 Arkadiusz Stefańczyk Aeroklub Kielecki / SGT 111 ASG 29 Es