Zgłoszenia: Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Standard B, 14–26 sierpnia 2020

Zawody Szybowcowe

Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Standard B, 14–26 sierpnia 2020

Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
1 Konrad Partyka Lublin 66 Jantar St.3
2 Karol Snapko Aeroklub Nadwiślański 126 Jantar Std 3
3 Szymon Sowa 183 Jantar Standard 2
4 Dominika Domańska Aeroklub Warszawski 279 Jantar std 2
5 Marek Chrunik Aeroklub Ziemi Jaroslawskiej 249 SZD-55
6 Sebastian Cielma Aeroklub Ziemi Zamojskiej 162 Jantar std 3
7 Adam Biały Warszawa 152 Jantar Standard 3
8 Filip Durda Aeroklub Kielecki 170 SZD-48-3 Jantar Standard 3
9 Maciej Kowalski 50 Jantar std.3