Zgłoszenia: Ostrów Glide RZS w klasie Klub B, 16–26 lipca 2020

Zawody Szybowcowe

Ostrów Glide KZS w klasie Klub B, 16–26 lipca 2020

Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe
1 Michał Milewski 1000
2 Filip Wosiura 205