DZIEŃ 7 Doloty z dnia 24.07.2020

Zawody Szybowcowe