DZIEŃ 6 Doloty z dnia 22.07.2020

Zawody Szybowcowe