DZIEŃ 5 Doloty z dnia 21.07.2020

Zawody Szybowcowe