Zgłoszenia: 18. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A, 16-26 lipca 2020

Zawody Szybowcowe

Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A, 16-26 lipca 2020

Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe Zakwalifikowany
Lp. Imię Nazwisko Klub Pozycja w rankingu PL Typ szybowca Wpisowe Zakwalifikowany
1 Julian Izydorczak Warszawski 122 ASW 20f
2 Kamil Wójcik Włocławski 46 LS-4 2020.06.22 TAK
3 Marcin Szymura Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego 30 Jantar Std 3 2020.06.19 TAK
4 Maciej Całka Ostrowski 83 Jantar STD 3
5 Wojciech Domański Nowy Targ 106 LS4 2020.06.19 TAK
6 Witold Czarnik Aeroklub Rzeszowski 48 Pegase 2020.06.18 TAK
7 Jakub Barszcz Orląt w Dęblinie 5 BRAWO 2020.06.22 TAK
8 Arkadiusz Downar Aeroklub Warmińsko-mazurski 18 Pegase 2020.06.20 TAK
9 Tomasz Krok Aeroklub Leszczyński 75 Twin Astir 2020.06.12 TAK
10 Arkady Zapolski Sandhill Soaring
11 Judyta Czyż Bielsko Bialski 71 ASW 19B 2020.06.22 TAK
12 Artur Łończuk Nadwiślański 51 Jantar 2020.06.20 TAK
13 Michał Lewczuk A. Warszawski 35 Jantar Std 3 2020.06.22 TAK
14 Paweł Wojciechowski Aeroklub Leszczyński 11 Jantar std 2 2020.05.18 TAK
15 Piotr Wojda Aeroklub Białostocki 104 Libelle 201 B 2020.05.18 TAK
16 Przemysław Bartczak Częstochowa/KSS 27 SZD 55-1 2020.05.04 TAK
17 Karol Pawlicki stalowowolski 76 Jantar std3 2020.06.20 TAK
18 Jakub Kaczorowski Aeroklub Włocławski 79 Jantar Standard 2 2020.06.08 TAK
19 Łukasz Kołodziej Rzeszowski 125 Jantar Std 2 2020.06.23 TAK
20 Remigiusz Gwiazda Aeroklub Lubelski 17 Jantar Std 2 2020.06.18 TAK
21 Piotr Brzozowski Aeroklub Lublelski 72 Jantar std2 2020.06.18 TAK
22 Marek Sawczuk Aeroklub Warszawski 15 ASW20-F 2020.06.22 TAK
23 Mirosław Izydorczak A. warszawski 12 Jantar std3 2020.05.19 TAK
24 Zbigniew Górecki Łódź 24 Mini-Nimbus 2020.05.07 TAK
25 Benedykt Jasik Aeroklub ziemi Lubuskiej 115 Jantar Std 3 2020.05.19 TAK
26 Dariusz Dembek Aeroklub Nadwiślański 56 Mini Mimbus
27 Andrzej Sznajder aeroklub leszczyński 105 PEGASE 101A 2020.06.18 TAK
28 Marek Niewiaomy Aeroklub Bielsko-Bialski 175 Jantar std 2
29 Mikołaj Zdun Aeroklub Leszczyński 21 Jantar Std 2020.04.08 TAK
30 Marek Herbreder warszawski 45 SZD-55 2020.06.19 TAK
31 Andrzej Szczerba warszawski 43 Jantar std-2 2020.06.19 TAK
32 Marek BIAŁY Radom 55 Jantar Std 3 2020.06.17 TAK
33 wojciech Kubiak Aeroklub Krakowski 74 SZD 55 2020.02.17 TAK
34 Krzysztof Węgierski Aeroklub Kujawski 58 Std. Cirrus
35 Maciej Karczmarski Aeroklub Warszawski 34 SZD-55 2020.06.19 TAK
36 Zbigniew Meller Aeroklub Poznański 77 Jantar Std 3 LC
37 Maciej Maciejewski Aeroklub Białostocki 98 Jantar Std 2
38 Miroslaw Wysocki Aeroklub Ziemi Lubuskiej 81 Jantar Std 3 2020.04.17 TAK
39 Łukasz Kornacki Aeroklub Ziemi Mazowieckiej 14 Brawo 2020.06.17 TAK
40 Jarek Michaluk Radomski 54 Jantar 3 std 2020.02.21 TAK
41 Wojciech Szczęsny Lubelski 40 SZD-48-1 Jantar Std.2 2020.06.18 TAK
42 Jan Lidke A. Cz. 155 Mini-Nimbus 2020.02.10 TAK
43 Stanisław Wujczak Leszno 16 Jantar Std 3 2020.06.16 TAK
44 Arkadiusz Bajura Częstochowa 30 Mini Nimbus C 2020.03.09 TAK
45 Jerzy Mikołajczyk SAZM 134 Ls 4 2020.04.20 TAK
46 Łukasz Florkowski Ostrowski 42 Jantar Std 2 2020.02.13 TAK
47 Przemysław Kucharski Warszawski 96 Jantar std 2
48 Jerzy Staszyński Nowy Targ 107 ASW 19 B 2020.05.28 TAK
49 Marcin Ciepliński Aeroklub Stalowowolski 85 Jantar Std 3
50 Piotr Jaszczuk Aeroklub "OrląT" Dęblin 102 ASW 19B
51 Kinga Tchorz Nadwiślański 44 TBD 2020.06.15 TAK
52 Krzysztof Rycerz Aeroklub Warszawski 23 Jantar Standard 3 2020.06.08 TAK
53 Marcin Bernaszuk Aeroklub Wrocławski 97 Jantar Std 3
54 Wiktor Czubski Aeroklub Ziemi Zamojskiej 62 SZD-55 2020.06.25 TAK
55 Juliusz Pieniążek Aeroklub Podhalański 38 ASW 19B 2020.05.18 TAK
56 Paweł Głowacki Leszno 25 Pegase 2020.01.21 TAK
57 Marek Kamoś Aeroklub Poznański 66 Jantar Std 3
58 Rafał Siankowski Aeroklub Radomski 31 TBD
59 Mirosław Hercog Aeroklub Poznański 28 Jantar std2 2020.06.19 TAK
60 Christoph Matkowski Gliwice 8 LS4 2020.02.24 TAK
61 Maciej Kowalski Kielecki 50 Jantar std.3 2020.06.17 TAK