Formularz zgłoszeniowy

Ostrów Glide Regionalne Zawody Szybowcowe
Klasa Klub A, 14–26 sierpnia 2020